LEGISLATIE

Obligatia de a nu degrada mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel (OUG 195/2005 privind protectia mediului – amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei);

Obligatia de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului (OUG 195/2005 privind protectia mediului – amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei);

Persoana responsabila cu managementul deseurilor conform Legii 211/2011 (lipsa persoanei responsabile se sanctioneaza cu amenda 15.000-30.000 lei);

Identificarea si clasificarea deseurilor generate conform HG 856/2002 si Legea 211/2011 (de la 20.000 lei la 40.000 lei). Nerespectarea prevederii privind tinerea evidentei gestiunii deseurilor de catre agentii economici, pentru fiecare deseu in parte, ducand la amenzi intre 3.000 si 7.500 lei.

Lipsa evidentei lunare a gestiunii deseurilor se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000-30.000 (Legea 211/2011).
Colectarea separata cel putin a deseurilor din hartie, metal, plastic si sticla. (Legea 211/2011, art. 14.1; amenda: 20 000 – 40 000 RON);

Predarea separata a deseurilor din baterii si acumulatori, in vederea reciclarii. (HG.1132/2008, art. 7.18; amenda: 5 000 – 7 500 RON)
Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare. (HG. 1132/2008, art. 10.1; amenda: 25 000 – 30 000 lei)

Colectarea separata, stocarea si predarea, in vederea reciclarii, a uleiurilor uzate. (HG. 235/2007, art. 5:1; amenda: 7 500 – 10 000);
Se interzice transportarea deseurilor si deseurilor periculoase cu mijloace de transport neautorizate (HG 1061/2008 amenda 15.000-30.000 Lei in functie de articolele incalcate);

Se interzice abandonarea deseurilor si depozitarea in locuri neautorizate. (Legea 211/2011, art. 19.3 si 4; amenda: 20 000 – 40 000 RON);
Legea 249/2015 se refera la modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si stabileste ca ambalajele se pot introduce pe piata numai cu respectarea unor cerinte care sunt specificate in anexa 2. Legea 249/2015 mai specifica faptul ca operatorii economici sunt obligati sa foloseasca un sistem de identificare si marcare a ambalajelor.